ثبت نام قرآن آموز

ثبت نام قرآن آموز

فرم ثبت نام قرآن آموزان در موسسه آموزشی وپژوهشی قرآن ونهج البلاغه تسنیم خانمکان
1 ثبت اطلاعات قرآن آموز
2 تاییدیه اطلاعات
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
  • هزینه کلاس ها :
    هزینه کلاس های حفظ 15000تومان
    هزینه کلاس های روخوانی وروان خوانی5000 تومان

    شماره کارت بانک ملی 6037691739386647
    شماره حساب بانک ملی 0103115126002